regulamin


Regulamin pobytu w Willi Impresja 

Art. 1.
Gość zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego w apartamencie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.Obowiązuje zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach.

Art. 2.
Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela apartamentów i turystę. Gość ponosi koszty wynikające ze spowodowanych  szkód. Wycenę wartości  szkody dokonuje Wynajmujący. Jeżeli koszt zniszczenia przekracza 200 zł (kaucja wpłacana w dniu przyjazdu) Gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy między wartością szkody a kaucją.

Art. 3.
Właściciel apartamentu zobowiązany jest udostępnić turyście pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętego apartamentu a jego stan higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń.

Art. 4.
Usługa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy się o godz. 12:00 (doba usługowa)

Art. 5.
Przekroczenie doby usługowej w dniu wyjazdu możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem apartamentu i dokonaniu dopłaty.

Art. 6.
Jeżeli liczba Gości wynajmujących apartament jest wyższa niż wcześniej uzgodniona właściciel  ma prawo do odmówienia przyjęcia osób dodatkowych.

Art. 7.
Jeżeli liczba gości jest niższa niż wcześniej uzgodniona lub termin pobytu zostanie skrócony ,właściciel apartamentu ma prawo do pobrania opłaty zgodnie z wcześniejszym zamówieniem.

Art. 8.
Gość nie może bez zgody właściciela apartamentu przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.

Art. 9.
W czasie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w apartamencie..

Art. 10.
Turysta ma możliwość odpoczywania oraz korzystania ze  wskazanej części posiadłości.

Art.11.
Właściciel wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

Art.12.
Trzymanie zwierząt domowych w apartamencie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu warunków i odpłatności.

Art.13.
Obowiązuje zamykanie okien, okien dachowych, dzwi balkonowych idzwi wejściowych przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu lub budynku.

Art.14.
Wymiany pościeli oraz ręczników dokonuje się raz na tydzień.

Art.15.
Nieuzasadnione zużycie prądu powyżej wartości …KW /osobę /dobę może być elementem dodatkowej opłaty według taryfy ………

Źyczymy przyjemnego pobytu.


Ceny / apartamenty